I have found another world, one that is a profound expression of the earth and the cosmos.

Odkryłem odmienny świat, którym pragnę się z Państwem podzielić.

We have all seen reflections in glass windows every day. We take it for granted. Ever changing angles of light beams dance across the atmosphere bringing reflections of the reality all around us. This we accept and know. But in the uniquely charming and magnificent stare miasto (old city) of Kraków in southern Poland, as well as in Prague and Boston, I have come to realize that the place where silica and sunbeams meet – window glass -- can be the homes of nature’s elusive poets and poetry.…that silica, oxygen, and light combine to often reveal a side of earth, of nature, of us that is hidden, beautiful, and mysterious.

W zależności od własnego wyboru, mamy na codzień możliwość ujrzenia odbicia w szybie. Nie przywiązujemy jednak do tego zjawiska większej wagi, ponieważ nie widzimy w nim nic szczególnego. Nieustannie zmieniające się kąty wiązek światła tańczą sobie w powietrzu nadając kształty naszemu otoczeniu. Akceptujemy je i przyswajamy je sobie. To właśnie w osobliwie czarującym, cudownym mieście Krakowie uświadomiłem sobie, że szyba okienna, miejsce w którym szkło kwarcowe spotyka się z wiązką swiatła, może stać się domem dla nieuchwytnej natury poetów i ich poezji... to tam, gdzie szkło kwarcowe połaczone z tlenem i światłem ujawnia ukrytą, piekną i tajemniczą część ziemi i natury.

I had known this reflection world existed at the water’s surface, especially on a wind-less sunny day.  But, its’ expression embedded in the compound silica dioxide, most familiar to us as “window glass,” may be the most revealing.  Formed from unimaginable heat emissions of massive stars or supernovae in deep time, the elements silicon and oxygen actually make up much of our planet’s crust.  One can see the reflective properties of silica in rocks containing quartz minerals.  These crystals with origins far in the universe are now commonly a part of windows, framing our lives by protecting and giving us essential and even profound connections to the outside, including our life-giving sun-star.

 

Choć znana mi była jego obecność na powierzchni wody, szczególnie w czasie bezwietrznego, słonecznego dnia, to jego wyrażenie, głęboko zakorzenione w dwutlenku krzemu znanym jako “szkło kwarcowe”, wydaje się jednak przemawiać najdobitniej.  Elementy krzemionki, ukształtowane w procesie wydzielania się nieowyobrażalnych ilości ciepła z potężnych gwiazd czy supernowej ukrytej w epoce czasu, towarzyszą tlenowi w tworzeniu pokaźnej warstwy skorupy naszej planety. Te oto, odbijające się właściwosci krzemionki, można zauważyć w skałach zawierających minerały kwarcowe.  I to właśnie te kryształy, głęboko osadzone we wszechświecie, składają się na typowe części okien, które dają nam schronienie  oraz podstawowe, aczkolwiek nieodzowne, powiązanie ze światem zewnętrznym, nie zapomninając też jednocześnie o  narodzinach słońca.


All of the images in “The earth gazes back -- Reflections within Krakow, Prague, and Boston” were captured from sections of window panes in these cities.  While at times saturation was increased in my image cropping on the computer (another silica-based vehicle), no color changes or other major photoshop alterations were made.  Enjoy!

 

Całość wystawy "Ukryty Kraków Ujawniony: Świat Krzemionki i Wiązek Słońca" jest reprezentacją ujęć zanotowanych we fragmentach okien Krakowa. Choć całkowite uniknięcie przesycenia i wibracji (jeszcze jeden przykład zastosowania krzemionki) związanych z komputerowa edycją fotografii nie zawsze było możliwe, to kolor oraz inne cechy wszystkich ujęć zachowuja swoja oryginalność. Przyjemnego oglądania!